กิจกรรมเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 104 ปี

กิจกรรมเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 104 ปี

 

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

          นายประวิทย์ สอนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมตั้งแถวเคารพธงชาติและขับร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย ครบ 104 ปี ซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยอันสง่างามเป็นเอกลักษณ์ สมดังอัตลักษณ์ของชนชาติไทย

           สำหรับวันธงชาติไทย (Thai National Flag Day) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย( Thai National Flag Day) แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Share on Line
Share on Pinterest