เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ออกซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านค้อ ม.13 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย

เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ออกซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านค้อ ม.13 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย

 

วันที่ 6 กันยายน 2564 

       นายประวิทย์ สอนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ มอบหมายให้นายกันตพงศ์ บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ออกซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านค้อ ม.13 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest