เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง บ้านกำแพง หมู่ที่ 2 บ้านสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 14 และบ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสระกำแพงใหญ่

เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง บ้านกำแพง หมู่ที่ 2 บ้านสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 14 และบ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสระกำแพงใหญ่

 

วันที่ 8 กันยายน 2564

       นายประวิทย์ สอนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ มอบหมายให้ พนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง บ้านกำแพง หมู่ที่ 2 ,บ้านสระกำแพงใหญ่ หมู่ที่ 14 และบ้านค้อพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสระกำแพงใหญ่

Share on Line
Share on Pinterest