เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ พร้อมสมาชิกสภาฯ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง

เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ พร้อมสมาชิกสภาฯ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง

 

วันที่ 16 กันยายน 2564

       นายประวิทย์ สอนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ พร้อมสมาชิกสภาฯ เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆให้กับพี่น้องผู้กักตัวกลุ่มเสี่ยง บ้านกำแพง หมู่ที่ 2 ,บ้านหนองหัวหมู หมู่ที่7 , บ้านหนองโน หมู่ที่ 9 และบ้านกำแพง หมู่ที่ 12 ตำบลสระกำแพงใหญ่

Share on Line
Share on Pinterest