เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ นำทีมพนักงานออกตัดไม้และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านค้อ ม.3 ตำบลสระกำแพงใหญ่

เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ นำทีมพนักงานออกตัดไม้และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านค้อ ม.3 ตำบลสระกำแพงใหญ่

 

วันที่ 17 กันยายน 2564

        นายประวิทย์ สอนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ มอบหมายให้นายกันตพงศ์ บัวแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ นำทีมพนักงานเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ ออกตัดไม้และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านค้อ ม.3 ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest