foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร>>>เอกสารดาวน์โหลด

[powr-file-embed id="5ca90ba7_1620809313811"]

นายบุญยัง สำแดงภัย นายกเทศมนตรีตำบลสระกำแพงใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงาน่ ร่วมกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่