foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ศูนย์ข้อมูลสำหรับประชาชน

รูปภาพการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ

{gallery}3{/gallery}

รับเรื่องราวร้องทุกข์

พอเห็นการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม/เดือดร้อน โปรดแจ้ง

 

โทรศัพท์ 0 4569 1030

 

******หรือใส่กล่องรับความคิดเห็นของหน่วยงานที่หน้าที่ทำการ*****